Wednesday, May 05, 2010

მოტივაცია

რა არის იმისათვის საჭირო რომ რაღაც კარგად გამოგვივიდეს , რაღაც საფუძვლანად ვისწავლოთ - თანაც მაქსიმალურად მოკლე დროში?
რათქმაუნდა- მ ო ტ ი ვ ა ც ი ა!
ჩემთვის მოტივაცია ყველაფერია - იგი აუცილებელია საქმის დასაწყის ეტაპზე, საჭიროა საქმის კეთების პროცესში და ბოლოს გამორიცხულია მის გარეშე საქმის ბოლომდე მიყვანა.
 ყოველთვის ვცდილობ, როცა რამის სწავლას ან კეთებას ვიწყებ , რაც შეიძლება უფრო მეტი მიზეზი გამოვძებნო და საკუთარი თავი მაქსიმალურად მოტივირებული გავხადო. თუმცა  ხდება ხოლმე ისეც , რომ გარემო და ადამიანები ირგვლივ- ახშობენ ჩემს ამ მოტივაციას და ვრჩები ბედის ანაბარა. იმისათვის , რომ თქვენმა მოტივაციამ გაუძლოს გარემო პირობებს , საკუთარ სიზარმაცეს და შინაგან კონფლიქტებს - იგი მაქსიმალურად უნდა გაამყაროთ!
მე გეტყვით ჩემთვის რას უნდა აერთიანებდეს მყარი მოტივაცია:
მიზანს - რა არის საქმის წამოწყების/სწავლის დაწყების/სამუშაოს შესრულების მთავარი მიზანი გარკვევით და ხაზგასმით უნდა ჩამოაყალიბოთ საკუთარ თავში - რისთვის გჭირდებათ ეს !
სარგებელს-რა სარგებელი გექნებათ საქმის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში. უნდა მოიცავდეს როგორც მატერიალურ/ისე არამატერიალურ სარგებელს.

ამ ორი კომპონენტის რაოდენობა - პირდაპირ უდრის მოტივაციის ხარისხს- ანუ რაც მეტი მიზანი და სარგებელი არსებობს- მით მყარია თქვენი მოტივაციაც.
ახლა ის დროა ეს ჩემი თეორია - პრაქტიკული მაგალითით გავამყარო.
უკვე მესამეჯერ დავიწყე ინგლისურის სწავლა: პირველად როცა დავიწყე - ვიცოდი რომ მჭირდებოდა ეს ენა, მაგრამ ზუსტად არ ვიცოდი რაში(თანაც პარარელურად კიდევ 2 ენას ვსწავლობდი და ჩემი უახლოესი მიზნები არ იყო ინგლისურთან დაკავშირებული), მეორეჯერ - ვიცოდი , რომ სამსახურის პოვნაში უნდა დამხმარებოდა და აუცილებელი პირობა იყო ამისათვის, მაგრამ რადგანაც ვერ ვიპოვე მალევე მივანებე თავი .
რაც შეეხება მესამე ცდას - ამჯერად მკაფიოდ ჩამოვაყალიბე მიზანიც და სარგებელიც :

მიზანი: რაც შეიძლება მოკლე დროში გამართულად მეტყველება და წერა, რაც მთავარია ვიცი სად გამოვიყენებ:სამსახურში მჭირდება ორივე !
სარგებელი საკუთარ თავში თვითდარწმუნების მომატება, უცხოელ პარტნიორებთან, ნაცნობ-მეგობრებთან ურთიერთობის კომპლექსის მოხსნა; ინგლისურენოვანი მაგისტრატურა;ათასი კურსი თუ ტრენინგი;
მინდა გითხრათ , რომ მიუხედავად იმისა რომ ახლა იმაზე  ბევრად ცოტა დრო მაქვს , ვიდრე წინა ორი მცდელობისას- საქმე გაცილებით უკეთესად მიდის. რათქმაუნდა არსებობს სხვადასხვა ხელისშემშლელი გარემოპირობები- მაგრამ ჩემ მყარ მოტივაციას - ვერ აშინებენ!
პოსტის დასკვნა: კარგი მოტივაცია უკვე ნახევარი საქმეა !